Runinskrifter.net

Sm 139

Även känd som B 1038, L 1209.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 35′ 39.4″15° 3′ 32.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63857111455376
SWEREF99TM
xy
6383544503526
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5035266383544
GeoHash
u64xwstx5c
GeoDNA
eaagcgtgcaccgcgtatcaat

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 46′ 48.5″14° 10′ 33.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64073311403068
SWEREF99TM
xy
6404531450989
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4509896404531
GeoHash
u660dwd99t
GeoDNA
eaagcgtagggcgcagcgtgaa

Lokalisering:

Placering:
Jönköpings läns museum.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Markestad
Socken:
Höreda socken
Härad:
Södra Vedbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: