Runinskrifter.net

Sm 137

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd granit
Nyckelord:
sten: granit, röd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 38′ 46.2″14° 58′ 43.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63915451450644
SWEREF99TM
xy
6389319498727
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4987276389319
GeoHash
u64xuy5jk3
GeoDNA
eaagcgtgcacaaccgttagcg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 40′ 7.2″14° 58′ 43.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63940501450680
SWEREF99TM
xy
6391823498733
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4987336391823
GeoHash
u668hf70qd
GeoDNA
eaagcgtatgtggtcgtcggtt

Lokalisering:

Placering:
I Vattenledningsparken i Eksjö.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Kvarnarp
Socken:
Höreda socken
Härad:
Södra Vedbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Övriga anmärkningar:

Ornamentik och ortografi pekar på uppsvenskt inflytande.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: