Runinskrifter.net

Sm 132

Även känd som B 1035, L 1208.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd granit
Nyckelord:
sten: granit, röd granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 45′ 23.1″14° 55′ 37.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64038601447720
SWEREF99TM
xy
6401593495658
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4956586401593
GeoHash
u668edjx3n
GeoDNA
eaagcgtatggcttatgtcaag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Rickelstorp
Socken:
Flisby socken
Härad:
Södra Vedbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: