Runinskrifter.net

Sm 130

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd grovkornig granit
Nyckelord:
sten: granit, röd grovkornig granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr1, Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 40′ 1.2″14° 58′ 18.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63938701450255
SWEREF99TM
xy
6391638498311
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4983116391638
GeoHash
u668h9yn9k
GeoDNA
eaagcgtatgtggtgccaaaga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Eksjö kyrka
Socken:
Eksjö socken
Härad:
Norra Vedbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sm130 Eksjö kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2007-09-04
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: