Runinskrifter.net

Sm 13

Även känd som B 1006, L 1276.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Finkornig rödaktig gnejs
Nyckelord:
sten: finkornig rödaktig gnejs, gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 41′ 52.1″14° 53′ 15.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62860061443781
SWEREF99TM
xy
6283752493115
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4931156283752
GeoHash
u64ddc8b9e
GeoDNA
eaagcgtgtagcgttaagttga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Högnalöv
Socken:
Uråsa socken
Härad:
Konga härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Högnalöv. Runsignum Sm 13"@sv – Floderus, Erik, Faith-Ell, Harald"@sv; Floderus, Erik, Faith-Ell, Harald"@sv; 1930-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: