Runinskrifter.net

Sm 123

Även känd som L 1942.

Objektuppgifter:

Föremål:
Dörrbeslag
Nyckelord:
beslag, dörrbeslag
Material:
Järn
Nyckelord:
metall: järn

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 2′ 5.9″14° 20′ 36.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64354821413648
SWEREF99TM
xy
6432792461227
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4612276432792
GeoHash
u664nkuw1w
GeoDNA
eaagcgtagattgattaacagg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej; Dörren har suttit vid huvudingången till Ströja kyrka.

Proveniens:

Plats:
Brahekyrkan
Socken:
Visingsö socken
Härad:
Vista härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Ca. 1200

Medeltid; c 1200

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: