Runinskrifter.net

Sm 121

Även känd som B 1027, B 1030, L 1203.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd granit
Nyckelord:
sten: granit, röd granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 44′ 0.1″14° 16′ 53.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64019751409230
SWEREF99TM
xy
6399251457211
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4572116399251
GeoHash
u660kyp3jk
GeoDNA
eaagcgtaggtgacctttgtcg

Lokalisering:

Placering:
60m väster om kyrkogården.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Rogberga kyrkogård
Socken:
Rogberga socken
Härad:
Tveta härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runstenen vid huvudingången till Rogberga kyrka. Inskruptionen är översatt "Kettil reste denna minnesvård efter _ _ _ sin morbror". Då gamla kyrkan restaurerades lades runstenen ner i grunden till det på sydsidan tillbyggda vapenhuset. Där låg den till 1867, då gamla kyrkan revs. Stenen tillvaratogs och skadades då i ena kanten, så att tre runor ej med säkerhet kan bestämmas. Den restes på sydöstra hörnet av kyrkogården. 1948 flyttades den till norra sidan av uppfarten till kyrkan. – 1949-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: