Runinskrifter.net

Sm 120

Även känd som L 1943.

Objektuppgifter:

Föremål:
Bleck på dörr
Nyckelord:
bleck, dörr, runbleck
Material:
Järn
Nyckelord:
metall: järn

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 46′ 21.4″14° 25′ 4.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64061721417452
SWEREF99TM
xy
6403543465379
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4653796403543
GeoHash
u6628j4vfg
GeoDNA
eaagcgtagtgagagatgctac

Lokalisering:

Placering:
På sakristiedörren
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lekeryds kyrka
Socken:
Lekeryds socken
Härad:
Tveta härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: