Runinskrifter.net

Sm 118

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 43′ 16.7″14° 35′ 4.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64002661427263
SWEREF99TM
xy
6397757475255
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4752556397757
GeoHash
u6627gu4vk
GeoDNA
eaagcgtagtgtctccaagata

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Barkeryds kyrkogård
Socken:
Barkeryds socken
Härad:
Tveta härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Övriga anmärkningar:

Runorna står i den fot korset vilar på.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: