Runinskrifter.net

Sm 115

Även känd som L 2030.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 29′ 29.1″13° 40′ 40.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63760081372433
SWEREF99TM
xy
6372862420744
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4207446372862
GeoHash
u61xp1zzgc
GeoDNA
eaagcggtcacttggcccccac

Lokalisering:

Placering:
SHM (22518)
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Öreryds kyrkogård
Socken:
Öreryds socken
Härad:
Mo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

1100-talet

Medeltid; 1100–1199

Övriga anmärkningar:

latininskrift

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Öreryds kyrka – Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa
Öreryds kyrka – Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa
Öreryds kyrka – Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa
Öreryds kyrka – Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa
Öreryds kyrka – Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa
Öreryds kyrka – Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa
Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: