Runinskrifter.net

Sm 114

Objektuppgifter:

Föremål:
Stockar
Nyckelord:
kar, stock
Material:
Trä
Nyckelord:
trä: trä

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 40′ 7.9″13° 54′ 12.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63953641386516
SWEREF99TM
xy
6392374434589
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4345896392374
GeoHash
u63bh6k1mz
GeoDNA
eaagcggctttgggctgaggcg

Lokalisering:

Placering:
SHM (14119)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Angerdshestra kyrka
Socken:
Angerdshestra socken
Härad:
Mo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa
Dokument – SHM, 2003-08-28, SHMM; SHMM; 2003-08-28
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: