Runinskrifter.net

Sm 112

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Glimmerkvartsit
Nyckelord:
sten: glimmer, glimmerkvartsit, kvartsit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 24′ 12.6″15° 4′ 53.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63644501456500
SWEREF99TM
xy
6362307504902
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5049026362307
GeoHash
u64wx1ypdj
GeoDNA
eaagcgtgcatctggccaaaac

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 24′ 2.0″15° 4′ 36.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63641231456207
SWEREF99TM
xy
6361977504613
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5046136361977
GeoHash
u64wx16w3u
GeoDNA
eaagcgtgcatctggatacagg

Lokalisering:

Placering:
I Bäckseda kyrkas vapenhus.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Storebro
Socken:
Vetlanda landsförsamling
Härad:
Östra härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: