Runinskrifter.net

Sm 111

Även känd som Bautil 1015, Liljegren 1222.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Kloritserat vetlandasediment
Nyckelord:
sten: kloritserat vetlandasediment, sediment

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 29′ 40.6″15° 4′ 57.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63745951456665
SWEREF99TM
xy
6372449504946
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5049466372449
GeoHash
u64xp4wf2h
GeoDNA
eaagcgtgcacttgatcgtcgg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 29′ 41.4″15° 4′ 57.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63746201456665
SWEREF99TM
xy
6372474504946
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5049466372474
GeoHash
u64xp4wg8j
GeoDNA
eaagcgtgcacttgatcgtcaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Fageräng
Socken:
Vetlanda landsförsamling
Härad:
Östra härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

V; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Runföljden aku- placeras under Otolkade belägg i NRL, s. 297. Larsson (SAS 26 s. 135) föreslår att det skulle kunna röra sig om Agvi eller Hakon.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten nr Sm 111 som finns mellan Fageräng och Månstorp i Vetlanda kommun – 1906-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: