Runinskrifter.net

Sm 11

Även känd som L 1278.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Medelkornig röd granit
Nyckelord:
sten: granit, medelkornig röd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 52′ 45.3″15° 0′ 48.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63061161451735
SWEREF99TM
xy
6303946500828
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5008286303946
GeoHash
u64etds9dn
GeoDNA
eaagcgtgtacattatagtgac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Kårestad
Socken:
Furuby socken
Härad:
Konga härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Kårestad. Runsignum Sm 11"@sv – Vistrand, P, Faith-Ell, Harald"@sv; Vistrand, P, Faith-Ell, Harald"@sv; 1880-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: