Runinskrifter.net

Sm 106

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd granit
Nyckelord:
sten: granit, röd granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 25′ 50.7″15° 4′ 26.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63674901456075
SWEREF99TM
xy
6365340504441
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5044416365340
GeoHash
u64wxnbw2t
GeoDNA
eaagcgtgcatctaagaacagg

Lokalisering:

Placering:
Vid kyrkans västra yttervägg.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Vetlanda kyrka
Socken:
Vetlanda
Härad:
Östra härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vetlanda kyrka – Almgren, Bertil; Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa
Vetlanda kyrka – Almgren, Bertil; Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Vetlanda kyrka. – 1953-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: