Runinskrifter.net

Sm 105

Även känd som L 1220.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Glimmerkvartsit
Nyckelord:
sten: glimmer, glimmerkvartsit, kvartsit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 25′ 51.1″15° 4′ 25.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63675001456070
SWEREF99TM
xy
6365350504436
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5044366365350
GeoHash
u64wxnbqyw
GeoDNA
eaagcgtgcatctaagaaactc

Lokalisering:

Placering:
Inmurad i tornet, två trappor upp.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Vetlanda kyrka
Socken:
Vetlanda
Härad:
Östra härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: