Runinskrifter.net

Sm 104

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Migmatit
Nyckelord:
sten: migmatit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 25′ 51.1″15° 4′ 25.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63675001456070
SWEREF99TM
xy
6365350504436
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5044366365350
GeoHash
u64wxnbqyw
GeoDNA
eaagcgtgcatctaagaaactc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Vetlanda kyrka
Socken:
Vetlanda
Härad:
Östra härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

En runsten i vapenhuset i Vetlanda kyrka. – Jönköpings läns museum, Gunnar Lindqvist; 1970-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: