Runinskrifter.net

Sm 102

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Grå granit
Nyckelord:
sten: granit, grå granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 28′ 19.3″15° 10′ 33.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63720251462241
SWEREF99TM
xy
6369946510550
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5105506369946
GeoHash
u64ycq6yb5
GeoDNA
eaagcgtgccgacacgtaccga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Skede kyrka
Socken:
Skede socken
Härad:
Östra härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: