Runinskrifter.net

Sm 10

Även känd som L 1273.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grå medelkornig granit
Nyckelord:
sten: granit, grå medelkornig granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 52′ 38.7″14° 48′ 45.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63060721439484
SWEREF99TM
xy
6303758488584
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4885846303758
GeoHash
u64e944r09
GeoDNA
eaagcgtgtaaatgagtgacag

Lokalisering:

Placering:
Invid kyrkans östra yttervägg.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Växjö domkyrka
Socken:
Växjö
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Domkyrkan. Runsignum Sm 10"@sv – Forssander, Hyltén-Cavallius, Gunnar Olof, Faith-Ell, Harald, Petersson, Th., Hamner, John Wilhelm"@sv; Forssander, Hyltén-Cavallius, Gunnar Olof, Faith-Ell, Harald, Petersson, Th., Hamner, John Wilhelm"@sv; 2022-03-02"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: