Runinskrifter.net

SE SHMFid45487

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runlös sten
Nyckelord:
fragment, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Lokalisering:

Placering:
SHM
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid?; 725–1100