Runinskrifter.net

SE Owe1996b;136

Tidigare känd som X SvOwe1996b:136.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Lokalisering:

Placering:
Runverket, Raä, Stockholm.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100