Runinskrifter.net

Sb1965;22

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejsgranit
Nyckelord:
sten: gnejs, gnejsgranit, granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 1′ 12.7″16° 23′ 48.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65444381533985
SWEREF99TM
xy
6543139580199
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5801996543139
GeoHash
u67xv07c96
GeoDNA
eaagcgtccacacgggtcttaa

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 1′ 19.1″16° 23′ 42.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65446361533884
SWEREF99TM
xy
6543336580096
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5800966543336
GeoHash
u67xv0decp
GeoDNA
eaagcgtccacacgggcgtaaa

Lokalisering:

Placering:
Vid kanten av en höjd 160m nordnordväst mangårdsbyggnaden.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Stora Kölsta
Socken:
Sköldinge socken
Härad:
Oppunda härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Svårt vittrad och nött, låg som trappsten till svinhuset. Spår av ca 30 runor samt 4 läsbara: s n k u.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI: