Runinskrifter.net

Sb1965;12

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Rödgrå granit
Nyckelord:
sten: granit, rödgrå granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 25′ 32.6″16° 20′ 20.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65895851530305
SWEREF99TM
xy
6588223575975
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5759756588223
GeoHash
u6ed5f1eyy
GeoDNA
eaagcgcttagtttcggttacc

Lokalisering:

Placering:
Uttagen och rest vid kyrkogårdsmuren.
Ursprunglig plats:
Nej; Under golvet i kyrkan, grundsten.

Proveniens:

Plats:
Tumbo kyrka
Socken:
Tumbo socken
Härad:
Västerrekarne härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025741 – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund; Södermanlands hembygdsförbund; 1963
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025740 – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund; Södermanlands hembygdsförbund; 1963
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: