Runinskrifter.net

NOR1998;23

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Grå granit
Nyckelord:
sten: granit, grå granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 57′ 23.5″16° 9′ 56.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65372501520750
SWEREF99TM
xy
6535795567057
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5670576535795
GeoHash
u67rruew8g
GeoDNA
eaagcgtcacctcctgctcaga

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 2′ 6.3″15° 58′ 33.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65459591509810
SWEREF99TM
xy
6544368556016
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5560166544368
GeoHash
u67rge12k3
GeoDNA
eaagcgtcacacctaagtgttg

Lokalisering:

Placering:
Nu vid Gillbergatorp, Västra Vingåkers sn.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lilla Bjurstorp
Socken:
Stora Malms socken
Härad:
Oppunda härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR: