Runinskrifter.net

NOR1997;26

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Gnejs med inslag av kvarts och glimmer
Nyckelord:
sten: glimmer, gnejs, gnejs med inslag av kvarts och glimmer, kvarts

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 55′ 16.8″17° 3′ 0.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65339411571710
SWEREF99TM
xy
6533101618036
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6180366533101
GeoHash
u6kp5yr3ws
GeoDNA
eaagctgaaaattccttcgtcc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Edeby
Socken:
Ludgo socken
Härad:
Rönö härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runstensfragment funne 1957 vid Edeby, Ludgo socken – Sörmlands museum; 1957
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runstensfragment funne vid Edeby, Ludgo socken – Sörmlands museum; 1957
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runstensfragment funnen 1957 vid Edeby, Ludgo socken – Sörmlands museum; 1957
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: