Runinskrifter.net

Fv1986;220

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 10′ 56.8″17° 40′ 10.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65638501606575
SWEREF99TM
xy
6563421652528
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6525286563421
GeoHash
u6s8djfdb0
GeoDNA
eaagctagtggcgagacataga

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 11′ 27.8″17° 39′ 51.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65648001606250
SWEREF99TM
xy
6564366652191
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6521916564366
GeoHash
u6s89zqsyk
GeoDNA
eaagctagtggatccctacgtc

Lokalisering:

Placering:
Fornhöjdens vårdcentrum
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Igelsta
Socken:
Östertälje socken
Härad:
Öknebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: