Runinskrifter.net

Fv1986;218

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 23′ 9.6″16° 42′ 14.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65853811551086
SWEREF99TM
xy
6584272596799
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5967996584272
GeoHash
u6ecu4gs3q
GeoDNA
eaagcgctttcaagagcccggg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 23′ 10.9″16° 42′ 14.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65854211551086
SWEREF99TM
xy
6584312596798
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5967986584312
GeoHash
u6ecu4gw99
GeoDNA
eaagcgctttcaagagcccaga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Harby
Socken:
Kjula socken
Härad:
Österrekarne härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: