Runinskrifter.net

Fv1984;254

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten eller eskilstunakista
Nyckelord:
fragment, kil, kista, runsten, sten
Material:
Röd finkornig sandsten
Nyckelord:
sten: röd finkornig sandsten, sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 11′ 55.5″17° 37′ 38.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65656001604125
SWEREF99TM
xy
6565140650058
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6500586565140
GeoHash
u6s8c0gcv2
GeoDNA
eaagctagtggacgggccttca

Lokalisering:

Placering:
SHM (33222)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Södertälje, kv. Silen
Socken:
Södertälje
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Endast ornamentik på fragmentet.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: