Runinskrifter.net

Fv1973;189

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1?C9, C10D1F2

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 9′ 1.8″16° 2′ 21.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65588271513401
SWEREF99TM
xy
6557274559450
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5594506557274
GeoHash
u6e2sbp2xv
GeoDNA
eaagcgctgttagtttttgttc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Julita gård
Socken:
Julita socken
Härad:
Oppunda härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Första hälften av 1000-talet

Vikingatid; 1000–1049

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: