Runinskrifter.net

Fv1972;243 †

Objektuppgifter:

Föremål:
9 fragment av kam
Nyckelord:
fragment, kam
Material:
Ben
Nyckelord:
ben/horn: ben

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 13′ 52.6″17° 51′ 11.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65695971616912
SWEREF99TM
xy
6569291662792
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6627926569291
GeoHash
u6s8yq8r62
GeoDNA
eaagctagtgtcaacgagacat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Älvesta
Socken:
Botkyrka socken
Härad:
Svartlösa härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

400–500-talet

Urnordisk; 400–599

Övriga anmärkningar:

Funna vid utgrävning av gravfält, mycket fragmentarisk, ingen sammanhängande text. Av misstag uppeldade som skräp.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI: