Runinskrifter.net

Fv1971;207

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 14′ 13.7″18° 17′ 54.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65711141642303
SWEREF99TM
xy
6571114688157
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3458936569581
GeoHash
u6t0bru97g
GeoDNA
eaagctatgggaaaccaatgat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Tyresö
Socken:
Tyresö socken
Härad:
Sotholms härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Påträffad i en åker 200 m VNV om Tyresö kyrka.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Tyresö kyrka – Ingvar Lundkvist; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Tyresö slott – Ingvar Lundkvist; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
SLM M025755 – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: