Runinskrifter.net

Fv1959;262

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejsgranit
Nyckelord:
sten: gnejs, gnejsgranit, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 7′ 41.4″18° 8′ 34.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65586561633843
SWEREF99TM
xy
6558558679850
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3364936557823
GeoHash
u6sbkggnrp
GeoDNA
eaagctagtttgatcaccaatt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lövhagen
Socken:
Österhaninge socken
Härad:
Sotholms härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Kalvsvik – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: