Runinskrifter.net

Fv1954;20

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 9′ 15.0″17° 50′ 1.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65609751616058
SWEREF99TM
xy
6560661662042
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6620426560661
GeoHash
u6s8tbdn51
GeoDNA
eaagctagtgtatttgcgaagt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Nolinge
Socken:
Grödinge socken
Härad:
Svartlösa härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Upptäcktes 1952 vid plöjning. Samtidigt hittades en bautasten. De båda stenarna har stått på var sin sida om en gammal väg och markerat ett vadställe.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Nolinge – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
SLM M025972 – Sörmlands museum; 1960
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: