Runinskrifter.net

Fv1948;314

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 20′ 35.0″17° 13′ 37.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65811181580912
SWEREF99TM
xy
6580372626665
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6266656580372
GeoHash
u6s38506mv
GeoDNA
eaagctaggtaaggaagggctg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Toresunds kyrka
Socken:
Toresunds socken
Härad:
Selebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Funnet 1948.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025723 – Sörmlands museum; 1948
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: