Runinskrifter.net

Fv1948;295

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3C9, C10D1E6, E7, E11F3G6

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 44′ 37.2″16° 44′ 18.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65138591554036
SWEREF99TM
xy
6512814600611
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6006116512814
GeoHash
u67yhvuw9k
GeoDNA
eaagcgtccctggctcaacaga

Lokalisering:

Placering:
Rest på kyrkogården.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Prästgården
Socken:
Lunda socken
Härad:
Jönåkers härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

Påträffades vid grävning för källare 1947. Salberger (1987b:146-151) läser þruta þiak(n)a.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM A6-451 – Sörmlands museum; 1947
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025370 – Fotograf: Eric Kling; Eric Kling; 1948
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A16-335 – Foto: Press & Reportagebilder; Press & Reportagebilder; 1973
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A16-334 – Foto: Press & Reportagebilder; Press & Reportagebilder; 1973
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Arkeologi – Foto: Press & Reportagebilder; Press & Reportagebilder; 1974-08-16
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: