Runinskrifter.net

Fv1948;293

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 44′ 35.1″16° 44′ 19.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65137941554060
SWEREF99TM
xy
6512749600635
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6006356512749
GeoHash
u67yhvug4y
GeoDNA
eaagcgtccctggctcaatcat

Lokalisering:

Placering:
I vapenhuset
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lunda kyrka
Socken:
Lunda socken
Härad:
Jönåkers härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Påträffat i kyrkogårdsmuren 1926.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Arkeologi – Sörmlands museum; 1947
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: