Runinskrifter.net

Fv1948;289

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 55′ 36.0″17° 5′ 57.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65345891574537
SWEREF99TM
xy
6533783620854
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6208546533783
GeoHash
u6kpjp72dy
GeoDNA
eaagctgaaacgtaaatcgtgc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Aspa bro, Löten
Socken:
Ludgo socken
Härad:
Rönö härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

Funnen vid omläggning av Aspa bro 1937.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025353 – Foto: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA); Riksantikvarieämbetet;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten hittad i Aspa 1937 – Sörmlands museum; 1937
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A6-435 – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund; Södermanlands hembygdsförbund; 1941
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SöNf1937 Aspa Ludgo – Lagergren, Nils; Riksantikvarieämbetet; 1948-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
SLM B1-148 – Sörmlands museum; 1976-04-22
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SöNf1937 Aspa Ludgo – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC-BY
URI | Kringla | Källa
SöNf1937 Aspa Ludgo – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC-BY
URI | Kringla | Källa
SöNf1937 Aspa Ludgo – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC-BY
URI | Kringla | Källa
SöNf1937 Aspa Ludgo – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC-BY
URI | Kringla | Källa
SöNf1937 Aspa Ludgo – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: