Runinskrifter.net

Fv1948;282

Förhållanden:

Parsten till Sö 134.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): KB.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B3C4, C10D1E9F3G6

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 54′ 59.9″17° 7′ 58.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65335091576488
SWEREF99TM
xy
6532727622818
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6228186532727
GeoHash
u6kpjv7wr2
GeoDNA
eaagctgaaacgtctatccatt

Lokalisering:

Placering:
Utanför kyrkogårdsmuren
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Ludgo kyrka
Socken:
Ludgo socken
Härad:
Rönö härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Hittades i kyrkans grund vid restaurering 1937. Parsten till Sö 134.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025355 – Foto: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA); Riksantikvarieämbetet;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Ludgo kyrka år 1937 – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund; Södermanlands hembygdsförbund; 1937
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025351 – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund; Södermanlands hembygdsförbund; 1937
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: