Runinskrifter.net

EMÅ1960;5

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Tidigare känd som Sö ATA4153/59.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Blågrå kalksten
Nyckelord:
sten: blågrå kalksten, kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 22′ 2.0″16° 30′ 56.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65831601540405
SWEREF99TM
xy
6581923586149
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5861496581923
GeoHash
u6e9xz6rhd
GeoDNA
eaagcgcttgcctccataaccg

Lokalisering:

Placering:
I Faktorimuseet, Eskilstuna.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Fors kyrka
Socken:
Eskilstuna
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental, djurframställning. Ursprunglig färg bevarad.

Motsvarar objekt i FMIS:

Bildlänkar:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten vid Fors kyrka år 1959 – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum; 1959
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Fors kyrka 1959 – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum; 1959
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: