Runinskrifter.net

ATA7551/92

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten i tre delar
Nyckelord:
del, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 22′ 42.1″16° 45′ 38.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65845751554320
SWEREF99TM
xy
6583506600041
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6000416583506
GeoHash
u6ecv3kzfr
GeoDNA
eaagcgctttcacgtcgaccac

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 22′ 19.3″16° 47′ 19.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65838931555918
SWEREF99TM
xy
6582844601647
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6016476582844
GeoHash
u6ecy035j5
GeoDNA
eaagcgctttccaggggcgacg

Lokalisering:

Placering:
Vid Barva kyrka på andra sidan vägen 50m nordöst om kyrkan.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Örleds såg
Socken:
Barva socken
Härad:
Österrekarne härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Övriga anmärkningar:

Lagades och restes 1997.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: