Runinskrifter.net

ATA6447/61

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Röd sandsten
Nyckelord:
sten: röd sandsten, sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 15′ 2.6″17° 41′ 53.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65715001608000
SWEREF99TM
xy
6571085653860
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6538606571085
GeoHash
u6s94dr2kz
GeoDNA
eaagctagtgatgtattcgttg

Lokalisering:

Placering:
SHM (26839)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Edeby (Vällinge)
Socken:
Salems socken
Härad:
Svartlösa härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa