Runinskrifter.net

ATA6294/59

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Ristad sten
Nyckelord:
ristad sten, sten
Material:
Skiffer gnejsgranit
Nyckelord:
sten: gnejs, granit, skiffer, skiffer gnejsgranit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 26′ 56.4″16° 49′ 36.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65925011557944
SWEREF99TM
xy
6591473603568
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6035686591473
GeoHash
u6efnykg99
GeoDNA
eaagcgcttcttgcctgatcaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Rällinge
Socken:
Helgarö socken
Härad:
Åkers härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental, kors.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten – Foto: Jan Lindberg/Föreningen Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten – Foto: Jan Lindberg/Föreningen Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A5-387 – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sö Rällinge (a + b) – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-05
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö Rällinge (a + b) – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-05
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö Rällinge (a + b) – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-05
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö Rällinge (a + b) – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-05
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö Rällinge (a + b) – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-05
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö Rällinge (a + b) – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-05
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö Rällinge (a + b) – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-05
CC BY
URI | Kringla | Källa
Gravhögar med runsten i förgrunden"@sv – Anna Ulfhielm"@sv; Anna Ulfhielm"@sv; 2019-02-20"@sv
©
URI