Runinskrifter.net

ATA4207/71

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 9′ 27.2″17° 44′ 38.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65612001610925
SWEREF99TM
xy
6560824656908
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6569086560824
GeoHash
u6s8ec2cu8
GeoDNA
eaagctagtggctttagattca

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 9′ 34.1″17° 44′ 36.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65614131610884
SWEREF99TM
xy
6561036656865
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6568656561036
GeoHash
u6s8ec8kyr
GeoDNA
eaagctagtggctttaagattc

Lokalisering:

Placering:
På gårdsplanen
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Tyttinge gård
Socken:
Grödinge socken
Härad:
Svartlösa härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025977 – Sörmlands museum; 1961
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa