Runinskrifter.net

ATA4202/63

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Röd sandsten
Nyckelord:
sten: röd sandsten, sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 20′ 35.0″17° 13′ 37.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65811181580912
SWEREF99TM
xy
6580372626665
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6266656580372
GeoHash
u6s38506mv
GeoDNA
eaagctaggtaaggaagggctg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 20′ 33.6″17° 13′ 42.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65810751580985
SWEREF99TM
xy
6580330626738
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6267386580330
GeoHash
u6s3851257
GeoDNA
eaagctaggtaaggaagtgtgt

Lokalisering:

Placering:
Toresunds hembygdsmuseum
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Toresunds kyrkogård
Socken:
Toresunds socken
Härad:
Selebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025724 – Foto: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA); Riksantikvarieämbetet; 1963
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa