Runinskrifter.net

ATA323-3863-1999

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Ljus gråröd sandsten
Nyckelord:
sten: ljus gråröd sandsten, sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 54′ 57.9″17° 8′ 1.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65334501576550
SWEREF99TM
xy
6532669622880
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6228806532669
GeoHash
u6kpjvk7pg
GeoDNA
eaagctgaaacgtctcgagcct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ludgo kyrka
Socken:
Ludgo socken
Härad:
Rönö härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Hittades 1999 på östra kyrkogårdsmuren.

Motsvarar objekt i KMR: