Runinskrifter.net

ATA322-4237-2011

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A5B3C7F3
Korsbeskrivning:
Klassificerad av redaktionen

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 9′ 4.3″18° 14′ 56.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65614401639830
SWEREF99TM
xy
6561413685802
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3426766560132
GeoHash
u6sbx20sdx
GeoDNA
eaagctagtttctgtgggcggc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej; Står ca 10m söder om fyndplatsen.

Proveniens:

Plats:
Småhamra
Socken:
Österhaninge socken
Härad:
Sotholms härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Övriga anmärkningar:

Hittades 2011, ytterligare en bit hittades 2012.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI: