Runinskrifter.net

98

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 24′ 34.6″16° 41′ 27.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65880031550305
SWEREF99TM
xy
6586884595986
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5959866586884
GeoHash
u6ecgz1yp7
GeoDNA
eaagcgctttaccccagtcctt

Lokalisering:

Placering:
Inmurad i kyrkväggen.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Jäders kyrka
Socken:
Jäders socken
Härad:
Österrekarne härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Halvklotformig 39 cm i diameter. Källström 2007a:360 anger läsningen f-... × risti × runiR el. ... × risti × runiR f-...

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025661 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M035073 – Foto: Karl Axelsson; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Stenklot i Jäders kyrka ca 1960 – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Bildristning på Jäders kyrka 1958 – Foto: Jan Lindberg/Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum; 1958
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: