Runinskrifter.net

96

Även känd som Bautil 745, Liljegren 981.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 24′ 34.4″16° 41′ 28.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65879981550327
SWEREF99TM
xy
6586879596008
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5960086586879
GeoHash
u6ecgz4mb6
GeoDNA
eaagcgctttaccccatgataa

Lokalisering:

Placering:
På kyrkogården
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Jäders kyrka
Socken:
Jäders socken
Härad:
Österrekarne härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Jäders kyrka – Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa
SLM M035073 – Foto: Karl Axelsson; Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: