Runinskrifter.net

94 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 16′ 57.3″16° 27′ 27.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65737001537200
SWEREF99TM
xy
6572428583060
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5830606572428
GeoHash
u6e9q804jk
GeoDNA
eaagcgcttgctatgggggatg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Berga
Socken:
Husby-Rekarne socken
Härad:
Österrekarne härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Bildlänk:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Stavstenarna i Husby år 1842 – Sörmlands museum; 1840
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.