Runinskrifter.net

93

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 16′ 58.5″16° 27′ 29.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65737351537230
SWEREF99TM
xy
6572463583089
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5830896572463
GeoHash
u6e9q80ecy
GeoDNA
eaagcgcttgctatggggtaaa

Lokalisering:

Placering:
Invid ett av byns uthus.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Berga
Socken:
Husby-Rekarne socken
Härad:
Österrekarne härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

Nonsens eller lönnrunor.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025639 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Stavstenarna i Husby år 1842 – Sörmlands museum; 1840
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: